Historiek

Menu
P

Historiek

In september 1981 zagen de eerste muzikale noten van een 50-tal stemmetjes het daglicht … koor Canteclaer Hoevenen was geboren onder leiding van Nest Van Roey. Door het enorme succes van dit initiatief werd de groep al snel te groot en besloot men het koor te splitsen in een kinder-en jongerenkoor.

Nu, vele jaren later, heeft het koor een grondige verandering ondergaan. Het repertoire is jonger en moderner geworden, van pop en rock, tot gospel, musical en film. Het aantal koren die samengebracht worden onder de noemer koor Canteclaer is ook sterk uitgebreid. Momenteel bestaan er drie koren: het kinderkoor, jeugdensemble en volwassenenkoor.

De doelstelling van het koor is echter nog steeds dezelfde gebleven: ‘op een aangename manier leren zingen in groepsverband’ en dat voor alle leeftijden (vanaf 6 jaar).